FS Effektvärme AB Kalmar

 

FS Effektvärme AB har nöjet att presentera ett urval av REMKO's programutbud av varmluftapparater, såväl som delar av STEAMRATOR's utbud av ånggeneratorer. 

Tyska REMKO och finska STEAMRATOR tillhör marknadsledarna inom resp. områden i Europa.

Vi marknadsför även stokrar, värmecentraler, förugnar, villapannor, acc. tankar, kulvertar, pelletsbrännare-kamin och rostfria isolerade skorstenar.

 

 

Fredrik Sjöholm
Skorstensvägen 152, 393 63 Kalmar
Tel. 0480 - 47 33 86
Fax 0480 - 47 47 41
Mobil. 010 - 239 51 73
070-6395173


 

FS Effektvärme 0480-473386