Takfläkt

Remko´s takfläkt DVL 140 med differentierad temepraturkontroll (tillbehör)

Fläkt

Helautomatisk temp. kontroll

 

 

 

FS Effektvärme 0480-473386