Skip to main content

FS Effektvärme AB har nöjet att presentera ett urval av Steamrators ånggeneratorer.
Finska Steamrator tillhör marknadsledarna inom sina respektive områden i Europa.

Vi marknadsför även stokrar, värmecentraler, förugnar, villapannor, acc-tankar, kulvertar, pelletsbrännare,
rostfria isolerade skorstenar samt reservdelar till Allmat D och F, Airmat 20 och Airmat Combi.
Steamrator tillverkar också ånggeneratorer till industrier upp till 5000 kg ånga/h även som elektriska ångpannor upp till 150 kW.

Användningsområden:
  • Upptining av jord, snö och is
  • Rengöring av maskiner och annan utrustning
  • Öppnar upp vägar och kulvertar
  • Temporär användning inom industrin
Lämplig för:
  • Vattenreservoarer, kommunala inrättningar, vägmyndigheter
  • Byggplatser, fabriksblandade betongenheter, temporär industriell användning